Horse Assisted Education

Koncepcja rozwoju ludzi Horse Assisted Education oparta jest na zasadach uczenia się, w kierunku, których rozwijają się współczesne programy rozwojowe. Są to min.: uczenie się przez doświadczenie,  uczenie się poprzez samodzielne stawianie sobie celów i poszukiwanie rozwiązań,  uczenie się poprzez tzw. kotwiczenie emocjonalne zapewniające trwałe zapamiętywanie.

To rodzaj uczenia który angażuje całą naszą osobę w poznawanie świata czy rozwijanie jakiejś umiejętności. W odróżnieniu od sposobu, który znamy ze szkoły uruchamia on nie tylko intelekt ale też intuicję, świadomość doznań płynących z ciała oraz emocje, które utrwalają to czego się nauczyliśmy (tzw. zjawisko kotwiczenia emocjonalnego). To naturalny sposób uczenia się zachowań społecznych i postępowania z innymi. W podobny sposób uczymy się już w dzieciństwie.

W proces takiego uczenia się zaangażowany jest układ limbiczny, czyli część mózgu zwana mózgiem ssaczym. System limbiczny kontroluje emocje i popędy, zachowania typowe dla danego gatunku. Mieści się w nim również pamięć ruchów i pamięć długoterminowa. Ćwiczenia z końmi silnie angażują i aktywizują układ limbiczny, wyciszając częściowo sygnały które płyną z kory mózgowej. Dzięki temu procesowi uaktywniają się nieuświadomione do tej pory kompetencje i umiejętności, zaś tych nabytych wcześniej nie zapomina się. Przy takiej formie uczenia bardzo istotną rolę odgrywa środowisko w jakim zachodzi cały proces. Potrzebne tu jest poczucie bezpieczeństwa, atmosfera otwartości oraz przestrzeń na eksperymentowanie. W tym sposobie nauki nie ma pojęć „dobrze” ani „źle”, nie ma „wykazywania się” i zadań. Często mniej znaczy więcej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz