poniedziałek, 19 września 2011

Uwewnętrznione sposoby rozwoju

Coraz więcej wysiłku w organizacjach i indywidualnie jest wkładane w rozwój kompetencji. Żywa staje się idea rozwoju przez całe życie. Wiele z tych dróg nie różni się od tak znanego od lat - poszukiwania własnego guru.

Z własnych obserwacji i doświadczenia jak trudno jest ludziom przejmować odpowiedzialność za własny rozwój może jeszcze wiele wody w rzekach upłynąć zanim znajdziemy jedynego właściwego guru od rozwoju... SAMEGO SIEBIE!Dlaczego niby miałby on być tym jedynym właściwym?

Istnieje takie zjawisko jak odrzucanie treści rozwojowych jeśli nie są one uwewnętrznione. A nie są uwewnętrznione jeśli ich źródło widzimy w innych osobach. Słynne rady, którymi piekło zostało wybrukowane. Oczywiście ówczesne metody są dużo bardziej rozmyślne, nie radzą a pozostawiają przestrzeń do samowypełnienia. Ale kto stworzył przestrzeń? Przeciez nie sam zainteresowany. Czyli nie jest ona uwewnętrzniona. I narażona na odrzucenie.

Im więcej wyboru, dobrowolności, decyzji po stronie uczącego tym więcej przyniesie działanie efektu.